Meniu Uždaryti

PROJEKTO „SENJORAI SAVANORIAUJA IR DALIJASI PATIRTIMI SU JAUNIMU“ DALYVIŲ SUSITIKIMAS KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRE

2022 m. lapkričio 18 d. Kėdainių profesinio rengimo centre (KPRC) vyko tęstinis Medardo Čoboto TAU (MČTAU) projekto ,,Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi” dalyvių susitikimas. Susitikime dalyvavo KPRC moksleiviai ir pedagogai, Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto (SKTAU) klausytojai, kurie savanoriauja ,,Sidabrinėje linijoje” (SL), atvyko svečių delegacija iš Vilniaus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (MČTAU) ir SL bendruomenės atstovai.

Atvykę svečiai apžiūrėjo KPRC auditorijas, modernią ir puikiai įrengtą praktinio mokymosi bazę bei gyvenamąjį korpusą. Savo sveikinimo kalboje KPRC direktorius Dangiras Kačinskas akcentavo skirtingų  kartų svarbą ir jos reikšmę jaunimo auklėjimui. KPRC mokymo skyriaus vedėja Irma Žukienė pristatė centro veiklą, pasiekimus. Ji pasidžiaugė, kad ši mokymo įstaiga jaunimo tarpe darosi vis populiaresnė. KPRC studentės Dominyka ir Austėja papasakojo, kuo domisi jaunimas, kokiose atvirose erdvėse dalyvauja, koks dėmesys ir pagalba skiriama mažiau motyvuotiems jaunuoliams.

Nuoširdžiu ilgalaikiu bendravimu su KPRC pasidžiaugė ir SKTAU rektorė Gražina Jedemskienė. Ji pažymėjo, kad senjorai ypač aktyvūs ir net 30 universiteto lankytojų savanoriauja „Sidabrinėje linijoje“. NTAUA prezidentė MČTAU rektorė dr.  Zita Žebrauskienė informavo, kad asociacija šiuo metu jungia net 50 Trečiojo amžiaus universitetų Lietuvoje, kuriuos lanko daugiau kaip dvylika tūkstančių senjorų. Kreipdamasi į jaunimą Z. Žebrauskienė sakė: ,,Mes esame gyvos bibliotekos knygos jaunimui”.

„Sidabrinės linijos“ koordinatorė psichologė Irma Striogienė pristatė šios organizacijos veiklą – tai draugystės pokalbiai, emocinė ir informacinė pagalba telefonu vyresnio amžiaus žmonėms.

Projekto ,,Senjorai savanoriauja ir dalijasi patirtimi” vadovas ir koordinatorius  MČTAU Politikos, teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas dr. Vitalius Skaržinskas pažymėjo, kaip svarbu po gana ilgo karantino vėl bendrauti gyvai, padėti vieni kitiems, dalintis patirtimi, kaip paremti, palaikyti tuos, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra socialinėje atskirtyje, nepritekliuje.

Renginio metu senjorai daugiau sužinojo kuo ir kaip gyvena jaunimas, o jauni žmonės apie tai, kokios paramos gali tikėtis ir kokios patirties gali semtis iš vyresniosios kartos.

Vida Liutkevičienė,  SKTAU klausytoja