Meniu Uždaryti

Apie TAU

Senasis Kėdainių Trečiojo amžiaus universitetas (toliau vadinamas–Senasis Kėdainių TAU)  yra savarankiška savanoriška nevyriausybinė neformalaus suaugusiųjų švietimo organizacija, savo veikla užtikrinanti vyresnio amžiaus žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę.  

Tikslas ir pagrindiniai uždaviniai – užtikrinti geresnę vyresniojo amžiaus žmonių gyvenimo kokybę bei skatinti nuolatinio lavinimosi poreikį, visokeriopai remti pagyvenusių žmonių geresnę socialinę integraciją į visuomenę, jų galimybių realizavimą ir aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimų priėmimo procesuose, tirti ir propaguoti vyresniojo amžiaus žmonių kultūrinę ir visuomeninę patirtį, skatinti bendradarbiavimą tarp kartų, organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus, kursus, susitikimus su Lietuvos ir užsienio šalių specialistais, visuomenės veikėjais, kultūros, mokslo, meno atstovais, aktyviais bendruomenės nariais, organizuoti priemones, stiprinančias dvasinę ir fizinę sveikatą, palaikančias socialinį aktyvumą, gerinančias TAU klausytojų gyvenimo kokybę.

Senojo Kėdainių TAU klausytojais gali tapti visi vyresniojo amžiaus Lietuvos piliečiai. Asmenims su negalia amžius neribojamas. Norintis studijuoti užpildo nario klausytojo  anketą ir sumokėjęs klausytojo mokestį pagal rektorato nustatytą tvarką gali dalyvauti vieno ar kelių fakultetų veikloje. Po dviejų metų išduodami pažymėjimai.


Nuo 2008-03-13 d. Kėdainiuose kaip TAU Kauno apskrities filialo Kėdainių Humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetas, o 2019-06-07.d. įregistruotas kaip atskira organizacija (asociacija), veikia Senasis Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas.

TAU teikia ugdymo paslaugas Kėdainių miesto ir rajono senjorų bei neįgaliųjų vyresnio amžiaus žmonėms, visokeriopai remia jų socialinę integraciją į visuomenę, skatina ir palaiko asmeninių siekių bei galimybių realizavimą, aktyviai dalyvauja švietimo, kultūros, socialiniuose, politiniuose ir kituose visuomeniniuose nuomonės formavimo bei sprendimo priėmimo procesuose.

Senajame Kėdainių TAU yra Humanitarinių socialinių mokslų fakultetas, kurio dekanė – Jolita Kšenavičienė, Technologijų fakultetas, dekanė- Anželika Liukumienė, Fizinės gerovės fakultetas, dekanė Giedrė Frolovienė. Šiuo metu turime 98 klausytojus. Universitetui visuomeniniais pagrindais vadovauja 6 asmenų rektoratas, susidedantis iš rektorės Gražinos Jedemskienės, prorektorės Virginijos Kiuberienės, 3 fakultetų dekanių, studentų savivaldos tarybos pirmininkės Vidos Liutkevičienės.

Senasis Kėdainių TAU veiklą vykdo Kėdainių PRC patalpose, gali naudotis aktų sale,  auditorijomis, aprūpintomis naujausia kompiuterine įranga. Įvairius kursus pagal autorines sutartis veda 6 dėstytojai. Paskaitas, seminarus veda lektoriai savanoriai ir lektoriai, kuriems  pagal asmenines sutartis už atliktas paslaugas iš projektinių lėšų mokamas atlyginimas.

Pagal universiteto klausytojų pageidavimus įkurtos vokalinio ansamblio, linijinių šokių senjorams studijos, organizuojami dviejų lygių anglų kalbos, prancūzų, vokiečių kalbų kursai, įvairios mankštos. Vyksta įvairios paskaitos teikiant jiems psichologinę pagalbą, kalbame bendravimo šeimoje, globalinėmis, politinėmis, istorinėmis, geografinėmis, teisės bei sveikatos temomis, organizuojame įvairius renginius bei edukacines išvykas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Deja, planuotos kelionės į Kaliningrado sritį teko atsisakyti dėl kilusios COVID-19 pandemijos. Tačiau šių metų spalyje dar spėjome pasigrožėti Anykščiais, jo apylinkėmis, susipažinti su šio krašto istorija, kultūros paveldu. Nuo lapkričio 9-tos dienos anglų, vokiečių, pranzūzų kalbų kursai, netgi linijiniai šokiai vyksta nuotoliniu būdu.

Su Senuoju Kėdainių TAU mielai bendradarbiauja Kėdainių krašto muziejus, Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešoji biblioteka, Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kėdainių profesinio rengimo centras, Kėdainių kultūros centras, Kėdainių Rajono savivaldybė, Mariaus Čiuželio labdaros ir paramos fondas.